Po zabezpečení seba a rodiny je majetok druhou neodmysliteľnou súčasťou našich životov, ktorý by sme nemali opomenúť. Spoločne sa pozrieme na zabezpečenie Vášho majetku a radi poradíme pri výbere možností čo najoptimálnejšie.

  • Venujte pozornosť poisteniu nehnuteľností a majetku

    Pri riešení svôjho nielen prvého bývania je povinnosť danú nehnuteľnosť správne poistiť a veľa ľudí často berie túto podmienku ako jednorázovú záležitosť, na ktorú nemusia venovať následnú pozornosť. My ľuďom a svojim klientom ukazujeme dôležitosť tohto poistenia nakoľko cena nehnuteľností každým rokom stúpa čo môže mať za následkom veľký rozdiel v poistnej sume a reálnou trhovou hodnotou, týmpádom je nehnuteľnosť podpoistená a v prípade poistných udalostí poisťovňa nemusí vyplatiť čiastku hodnú pokrytia celej škody. S týmto je úzko spojené aj pokrytie domácnosti.

  • Čo všetko sa skrýva pod pojmom neživotné poistenie?

    Neživotné poistenie kryje všetok Váš majetok a to hnuteľný aj nehnuteľný. Vie kryť ale aj úrazy a cestovanie.

Po zabezpečení seba a rodiny je majetok druhou neodmysliteľnou súčasťou našich životov, ktorý by sme nemali opomenúť. Spoločne sa pozrieme na zabezpečenie Vášho majetku a radi poradíme pri výbere možností čo najoptimálnejšie.

Stretnime sa osobne alebo online a pomôžeme vám pripraviť bezplatnú finančnú analýzu.

Chcem sa stretnúť

Chcem sa stretnúť

Získajte viac informácií. Stačí nám len zopár údajov.
Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Naši partneri na neživotné poistenie