Životné poistenie je prostriedkom, ktorým zabezpečujeme ochranu nielen príjmu, ale i zdravia seba a celej rodiny. Jeho veľký význam je opodstatnený, nakoľko životné poistenie nastupuje na scénu práve v nepredvídateľných životných situáciách, na ktoré sa nevieme dostatočne pripraviť a má suplementovať kapitálové vykrytie nákladov s nimi spojených, napríklad strata príjmu, zabezpečenie nehnuteľnosti, narodenie dieťaťa.

  • Ako sa nastavuje životné poistenie?

    Životné poistenie má byť šité na mieru každého človeka, tak aby mu reflektovalo jeho život. Životné poistenie nastavuje podľa vstupných osobných parametrov klienta – či už je to príjem, manželka, deti, výška hypotéky, zdravotný stav daného klienta, od týchto paramterov sa odvíja celkové nastavenie a krytie v životnom poistení.

  • Má životné poistenie zmysel?

    Životné poistenie slúži ako ochrana voči nepredvídateľnými životnými situáciami, pri ktorých môže byť veľmi náročné ich finančné pokrytie zo svojho domáceho/rodinného rozpočtu. Má za úlohu pokryť všetky finančné výdaje a náklady, pričom klient nemusí siahnuť na svoju železnú rezervu. Môžu byť spojené či už – s pokrytím liečebných nákladov, invalidity, splácania hypotéky, vykrytia dlhodobej PN, nevyhnutá doba liečenia pri úrazoch, trvalé následky etc.

  • Čo je to životné poistenie a na čo vlastne slúži?

    Životné poistenie je ochrana, ktorá má ochrániť človeka v prípade nečakaných životných situácii týkajúcich sa zdravia a nástrojom na vykrytie všetkých výdavkov, v prípade, že nie je vytvorený dostatočný kapitál.

Životné poistenie je prostriedkom, ktorým zabezpečujeme ochranu nielen príjmu, ale i zdravia seba a celej rodiny. Jeho veľký význam je opodstatnený, nakoľko životné poistenie nastupuje na scénu práve v nepredvídateľných životných situáciách, na ktoré sa nevieme dostatočne pripraviť a má suplementovať kapitálové vykrytie nákladov s nimi spojených, napríklad strata príjmu, zabezpečenie nehnuteľnosti, narodenie dieťaťa.

Stretnime sa osobne alebo online a pomôžeme vám pripraviť bezplatnú finančnú analýzu.

Chcem sa stretnúť

Chcem sa stretnúť

Získajte viac informácií. Stačí nám len zopár údajov.
Kliknutím na tlačidlo "odoslať" súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Naši partneri na Životné poistenie