Životné poistenie je prostriedkom, ktorým zabezpečujeme ochranu nielen príjmu, ale i zdravia seba a celej rodiny. Jeho veľký význam je opodstatnený, nakoľko životné poistenie nastupuje na scénu práve v nepredvídateľných životných situáciách, na ktoré sa nevieme dostatočne pripraviť a má suplementovať kapitálové vykrytie nákladov s nimi spojených, napríklad strata príjmu, zabezpečenie nehnuteľnosti, narodenie dieťaťa.

Životné poistenie je prostriedkom, ktorým zabezpečujeme ochranu nielen príjmu, ale i zdravia seba a celej rodiny. Jeho veľký význam je opodstatnený, nakoľko životné poistenie nastupuje na scénu práve v nepredvídateľných životných situáciách, na ktoré sa nevieme dostatočne pripraviť a má suplementovať kapitálové vykrytie nákladov s nimi spojených, napríklad strata príjmu, zabezpečenie nehnuteľnosti, narodenie dieťaťa.

Stretnime sa osobne alebo online a pomôžeme vám pripraviť bezplatnú finančnú analýzu.

Chcem sa stretnúť

Chcem sa stretnúť

Získajte viac informácií. Stačí nám len zopár údajov.
Kliknutím na tlačidlo "odoslať" súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Naši partneri na Životné poistenie